Twitter RSS
Úvod pravidlá

Autorské práva a podmienky používania stránok www.opera-prehliadac.com

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Účinnosť od 01.02.2007
Norbert Eštvánčik - ďalej Majiteľ domény

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s Autorskými právami a Podmienkami používania stránok www.opera-prehliadac.com

Mali by ste si túto zmluvu prečitať predtým, ako budete využívať akékoľvek služby. Obsah tejto stránky je chránený autorským právom a tak, ako je stanovené ďalej v podmienkach. Akýmkoľvek využívaním obsahu, alebo služieb poskytovaných Majiteľom domény, súhlasíte s touto zmluvou a nie ste oprávnený konať v rozpore s ňou.

Autorské práva

1.0 Všeobecné
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom.
Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo domény www.opera-prehliadac.com je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu Majiteľa domény.
Prípadné porušenia autorského práva sú predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese Majiteľa domény ktorú nájdete v kontaktoch.

1.1 Užívateľ
Uživateľom online služieb je subjekt, ktorý sa využívaním online služieb Majiteľa domény zaväzuje rešpektovať tieto Podmienky používania.

1.2 Registrovaný uživateľ resp. autor článkov na www.opera-prehliadac.com

Registrovaný užívateľ, ktorý publikuje članky, správy a príspevky do fóra na www.opera-prehliadac.com, si je vedomý, že na všetky ním uverejnené správy/članky a príspevky sa vzťahujú autorské práva Majiteľa domény, ktorý sa automaticky stáva ich vlastníkom. Autori správ/článkov a príspevkov udeľujú právo majiteľovi domény na užívanie ich autorského diela; tj. rozširovanie a rozmnožovanie diela v elektronickej podobe na stránke opera-prehliadac.com bez nároku autora/autorov na finančnú odmenu.


Podmienky používania


bod 2.1
Diskusným jazykom je výhradne slovenský a český jazyk. Povolené sú okrem cudzojazyčných mien a názvov iba krátke frázy v anglickom jazyku. V prípadoch, že použiješ cudzojazyčnú citáciu, zabezpeč aj jej slovenský/český preklad.

bod 2.2
Je zakázané vkladať do príspevkov priame URL odkazy na súbory (obrázky, flash animácie, audio a video súbory a pod.) z iných serverov (tzv. deeplinking).

bod 2.3
Vkladanie priamych URL odkazov je povolené iba v prípadoch, ak si majiteľom servera, na ktorom sa odkazované súbory nachádzajú. Vlastníctvo servera musí byť preukázateľné administrátorovi a moderátorom diskusie.

bod 2.4
V prípade, že sú vkladané do príspevkov flash animácie, fotografie či obrázky, ktoré sa nachádzajú na tvojom serveri, zabezpeč, aby ich šírka nepresahovala 500 bodov, nakoľko pri väčších rozmeroch dochádza k rozbitiu grafiky stránok.

bod 2.5
Je zakázané verejne žiadať v príspevkoch URL odkazy na súbory a stránky, kde sa nachádzajú oficiálne vydané umelecké diela inteprétov, či už pred, alebo po dátume ich oficiálneho vydania (diela chránené copyright-om).

bod 2.6
V prípade, že budeš vkladať URL odkazy na stránky so súbormi vyžadujúce si autorizáciu (prístup s heslom), neuvádzaj verejne v diskusii tieto prihlasovacie údaje.

bod 2.7
Je zakázané používať neslušné (vulgárne) slová a osočovať ostatných užívateľov a návštevníkov diskusií. Ak si takéto slovo použil, tvoj príspevok bude zmazaný bez ohľadu na jeho ďalší obsah.

bod 2.8
Je zakázané robiť v diskusiách reklamu na služby, alebo produkty, ktoré sa vymykajú zameraniu týchto stránok.

bod 2.9
Nie je povolené šíriť v komentároch nepravdivé, zavádzajúce a neoverené informácie a informácie založené na dohadoch.

bod 2.10.
Diskusie k článkom a správam na webe slúžia k vyjadreniu osobného názoru k danej téme. Nevytváraj prosím témy diskusií, ktoré nijako nesúvisia s problematikou obsiahnutou v článku/správe. Udržuj preto diskusiu prehľadnú a čitateľnú aj pre ostatných návštevníkov stránok.

bod 2.11
Je zakázané uvádzať v profiloch, ako aj v diskusiách akékoľvek telefónne čísla a poštové adresy. Tieto údaje v prípade potrieb opäť šír privátne napr. prostredníctvom emailov.

bod 2.12 - Záverečné ustanovenia
Po porušení vyššie spomenutých pravidiel bude užívateľ jeden krát upozornený na túto skutočnosť. Po ignorovaní upozornenia a opakovanom porušení mu bude pozastavený užívateľský účet a zablokovaná IP adresa, z ktorej sa na stránky pripájal. Odblokovanie užívateľského účtu a IP adries už nebude možné ani na základe e-mailových žiadostí, ktoré budú ignorované.

Administrátor stránok a moderátori diskusií majú právo dodatočne editovať a zmazať tvoj príspevok, ak porušuje pravidlá slušného diskutovania a samotných stránok.

V prípade ďalších dotazov neváhaj a kontaktuj nás.


Redakcia opera-prehliadac.com


Máme online 46 hostí