Twitter RSS
Úvod Prehliadač Opera Články a návody UserJS - rozšírenia pre Operu

UserJS - rozšírenia pre Operu

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

altOpera vo verzií 8.0 (apríl 2005) získala podporu pre užívateľské javaskripty (ďalej len – userJS alebo skripty), ktoré vo všeobecnosti slúžia na úpravu správania, zobrazenia, či práce so stránkami. O dva mesiace neskôr sa k userJS pridala podpora browserJS, ktorý obsahuje zbierku funkčných oprav a úprav pre užívateľsky známejšie stránky. Prvý krát bol užívateľský skript použitý už v špeciálnej Opere vo verzii 7.01 - Borg (február 2003), kedy Microsoft zablokoval užívateľom Opery prístup na stránku MSN.com a pomocou tejto verzie ste sa na stránky síce dostali, ale ich obsah sa zmenil na zmes nezmyselných výrokov postavičky kuchára z Mupped Show... 
Vráťme sa však späť k userJS, ktoré môžeme považovať ako drobné, funkčné rozšírenia Opery.

.:: Môžete si vybrať zo zbierky 63 userJS - posledná zmena: 28.08.2010 - niektoré skripty už nemusia fungovať
:: Skripty na URL odkazy, linky a adresy
:: Skripty pre Google - doplnky a úpravy
:: Skripty na prácu s obrázkami
:: Skripty na prácu s videom
:: Skripty na prácu s textom
:: Skripty rôzneho charakteru
:: Skripty na blokovanie - (pre skúsených)
.:: Ako nainštalovať, používať a zakázať userJS?

:: URL odkazy, linky a adresy
názov:Linkifier - verzia: 1.06 - autor: Mike Samokhvalov  ::UKÁŽKA::
popis:Skript hľadá na stránke URL odkazy, ktoré nie sú aktívne (nedá sa na ne kliknúť) a automaticky z nich vytvára aktívne. 
Linkifier dokáže preložiť odkazy, začínajúce sa na http://, https://, ftp:// a www.
:Alternatíva: Linkify-html - verzia: 1.02 - autor: dima.sundler - dokáže preložiť odkazy začínajúce sa na http://, hxxp://, https://, ftp://, fxp:// a www.
práca:Skript pracuje automaticky a umožňuje zaktívniť (možné na ne kliknúť), neaktívne internetové odkazy.

názov:Xpnd.it! - verzia: 1.1.0 - autor: longshre  ::UKÁŽKA::
popis:Skript zobrazuje pod skrátenými odkazmi bublinu s presným popisom odkazu. Xpnd.it! podporuje viac ako 500 služieb.
:Alternatíva: LongURL - verzia: 1.5 - autor: TiTi  ::UKÁŽKA:: - Skript prekladá skrátené odkazy na stránke a nahradzuje ich plnou titulkou stránky. Vhodné najmä na Twitter odkazy.
práca:Po prechode myšou cez skrátený odkaz sa zobrazia plné informácie. 

názov:Double click selection - verzia: 1 - autor: Ayush  ::UKÁŽKA::
popis:Skript navracia funkčnosť výberu neaktívneho URL linku (webovej adresy), dvoj-klikom na konci odkazu (funkcia Opery 9.2x).
práca:Skript označí celý neaktívny odkaz, pri dvoj-kliku na jeho posledné písmeno a zobrazí k nemu kontextové menu s možnosťami.

názov:Coolirisalike - verzia: 1 - autor: Shoust&Nexus009  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje po prechode cez internetový odkaz, zobraziť v pravom hornom rohu v samostatnom okne celú stránku odkazu.
práca:Stlačte kláves Ctrl a prejdite kurzorom na ľubovolný odkaz. Po chvíľke sa zobrazí okno s vykreslenou stránkou z odkazu. Na stránke môžete skúsiť použiť funkciu Prispôsobiť šírke.

názov:Snap-links - verzia: 1.5.6up - autor: Ayush  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožní podržaním ľavého tlačidla nakresliť obdĺžnikové pole a ak sa v ňom nachádzajú odkazy, tak ich dokáže otvoriť na pozadí (záleží na nastavení stredného tlačidla Shift+stredné tlačidlo).
:Alternatíva: Snap-images - verzia: 2.0 - autor: Ayush - skript dokáže pomocou ľavého tlačidla a klávesy Alt nekresleným poľom, selektovať obrázky a tie otvoriť samostatne v novom TABe.
práca:Podržte ľavé tlačidlo a vytvorte nad odkazmi výberové pole. Podržaním klávesy ALT je možné pole presúvať a kláves Shift vyberá všetky odkazy. Skript vyžaduje povolenú funkciu v nastavení JavaSkriptov: Povoliť skriptu používanie pravého tlačidla myši.

názov:Link alert - verzia: 1.1.9 - autor: TarquinWJ (úprava Midnite) ::UKÁŽKA::
popis:Skript rozpoznáva link, či odkaz a pri prechode myškou, zobrazí pri nej informatívnu ikonu.
práca:Prejdite s myškou nad odkaz a vedľa kurzora sa objaví adekvátna ikona.

názov:Extra download links - verzia: 1.1 - autor: xErath  ::UKÁŽKA::
popis:Skript pridá odkaz na každý objekt stránky (obrázky, video, iFrame, flash...) a je ho možné ľahko zobraziť/stiahnuť cez panel Odkazy.
práca:Každý objekt na stránke má v panely Odkazy svoj linka tak je napríklad možné vyhľadať a zobraziť/stiahnuť všetky jpg obrázky, či flv videa.

názov:Middle click override - verzia: 1.53 - autor: Stoen
popis:Skript umožňuje otvoriť javaskriptový odkaz, tlačidlo, či link v novom okne na pozadí, pomocou stredného tlačidla myšky, či podržaním ľavého tlačidla - nezobrazí sa známa stránka s javascript:void(0);
práca:Skript pracuje automaticky po kliknutí stredným tlačidlom myšky na javaskriptový odkaz, tlačidlo, či link.

názov:CleanURI - verzia: 1.3.3 - autor: TarquinWJ
popis:Skript čistí adresu odkazu od presmerovaní, či pridružených adries a umožňuje prejsť priamo na platný odkaz.
práca:Skript automaticky odstraňuje z linkov presmerovania a nepotrebné časti. Testovacia stránka skriptu.

názov:Open link in background - verzia: 1.3.11 - autor: Lex1
popis:Skript umožňuje otvoriť odkaz na pozadí ľavým tlačidlom myšky (nahrádza stredné tlačidlo).
práca:Podržte ľavé tlačidlo myšky na odkaze a on sa automaticky otvorí na pozadí. Potrebné nastavenie: Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Obsah > Možnosti JavaScriptu > Povoliť prenesenie okna do pozadia

názov:BreadCrumb URL - verzia: 1.0 - autor: Ayush  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje prechádzať segmentami (priečinkami) URL adresy zobrazenými pod adresným riadkom.
:Alternatíva: BreadCrumb popup URL - verzia: 1.0 mod - autor: Lucideer - modifikovaný skript od Ayusha, ktorý zobrazuje URL adresu, v ktorej je možné prechádzať kliknutím na jej časť (pomocou malého, žltého popup prúžku na vrchnej časti stránky). Tým nezaberá miesto a nekazí dizajn stánky.
práca:Na pravom spodnom okraji (pozícia sa dá zmeniť) sa zobrazuje momentálna adresa stránky a je možné kliknutím, pristúpiť na jej vyššiu časť.

 

 
:: Google - doplnky a úpravy
názov:Google preview - verzia: 1.1 - autor: GwenDragon  ::UKÁŽKA::
popis:Skript pridáva do výsledkov Google vyhľadávania malé ukážky (náhľady) stránok.
práca:Skript automaticky vkladá náhľady stránok vedľa výsledkov hľadania.

názov:Google images no frame - verzia: 1.1 - autor: Darko Pantić  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje na stránke Google po vyhľadaní obrázkov, kliknutím zobraziť obrázok v skutočnej veľkosti (pôvodne sa zobrazuje časť stránky a možnosť obrázok zobraziť v skutočnej veľkosti) a po kliku na link pod ním, zobraziť celú stránku, kde sa obrázok nachádza.
práca:Skript pracuje automaticky po kliku na obrázok, či na link pod ním.

názov:Google autopager - verzia: 1.0.1 - autor: Splondike  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje automaticky zobraziť ďalšiu stránku Google vyhľadávania.
práca:Skript pracuje automaticky a na konci stránky pripojí výsledky z nasledujúcej stránky.

názov:GoogleFX - verzia: 2.35 - autor: Pablo Custo  ::UKÁŽKA::
popis:Skript pridáva do Google veľké množstvo zlepšení a úprav. Od zmeneného rozhrania, cez náhľady stránok, automatický prechod na ďalšiu stránku, napovedanie, predávanie hľadania na iné servery, triedenie zobrazovania obrázkov pri vyhľadávaní, s okamžitým zobrazením a mnoho ďalších.
:Alternatíva: GoogleMonkeyOpera - verzia: 1.4.5 - autor: mungushume ::UKÁŽKA:: - úprava Google vyhľadávania o náhľady stránok, odstránenie reklám, automatické načítavanie ďalšej stránky a zobrazovanie výsledkov v niekoľkých stĺpcoch. Podrobne nastavenie skriptu je možne pomocou menu GoogleMonkeyR v pravom hornom rohu. Skript uložiť ako GMO.js.
:Poznámka: Skripty spomenuté vyššie, už nie sú potrebné!
práca:Skript (premenujte si ho na GoogleFX.user.js) upraví stránku Google automaticky a je možné, jeho editáciou (kliknite na Fx na úvodnej stránke Google), upraviť všetky jeho nastavenia.
 
 
:: Práca s obrázkami
názov:Show Just Image - verzia: 2.6 - autor: n5zhkyln & timendum
popis:Skript odstraňuje reklamy a skripty na stránkach, ktoré slúžia na dočasné ukladanie obrázkov (podpora viac ako 70 hostingov - Imageshack, Tinypic, Flickr, Picasaweb, Stoorage, Pixhost...) a zobrazia obrázok bez nich.
práca:Skript pracuje automaticky a po príchode na hostingovú stránku, odstráni reklamy a skripty a zobrazí čisto len obrázok. 

názov:Geased Lightbox - verzia: 0.18 - autor: Joe Lencioni  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje elegantne zobraziť obrázky na stránkach Google Image Search, Flickr, Wikipedia, Facebook, MySpace, deviantART, FFFFOUND!, Blogger/Blogspot a iných.
práca:Po kliknutí na obrázok v galérií sa otvorí nové rozhranie, kde je možné efektne prezerať, zoomovať a načítavať obrázky v albume.

názov:Image Thumbnail - verzia: 2.1 - autor: Jonas Sjoblom - Kani  ::UKÁŽKA::
popis:Skript zobrazuje náhľady obrázkov po prechode kurzorom cez ich link.
práca:Skript pracuje automaticky a po prechode kurzoru cez link, ktorý odkazuje na obrázok, zobrazí v pravom dolnom rohu jeho náhľad aj s proporciami. Pri podržaní klávesy CTRL sa obrázok zobrazí v skutočnej veľkosti.

názov:Enhanced Image Sizer - verzia: 1.9  - autor: Darko Pantić
popis:Skript umožňuje prispôsobiť veľký obrázok proporciám obrazovky, meniť jeho zobrazenie, približovať časti a ďalšie úpravy. 
:Alternatíva: Autosizer - verzia: 2.03 - autor: Shoust - umožňuje zobraziť obrázok v pôvodnej veľkosti, maximalizovať ho alebo prispôsobiť šírke, či výške okna.
:Alternatíva: Drag&Drop&Zoom Images - verzia: 1.0 - autor: DemoJameson - zobrazuje na liste rozmery obrázka, kliknutím prispôsobuje veľkosť a ťahaním je ho možné ľubovolne presúvať. 
práca:Po kliknutí na samostatný obrázok sa upravia jeho proporcie. V ľavom hornom menu ma skript svoje rozhranie a prístup do pomocníka.

názov:Zoom images - verzia: 1.2 - autor: Ayush  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje zmenšiť, či zväčšiť obrázok, na ktorý ukazuje kurzor.
:Alternatíva: Zoom-image - verzia: 1.0.3. - autor: Vasil Dinkov - skript umožňuje zväčšovať, či zmenšovať obrázok, pomocou malého rozhrania v ľavom hornom rohu.
:Alternatíva: Xerath-power-drag - verzia: 1.1 - autor: Joao Eiras - skript umožňuje ťahaním, ľubovoľne zväčšovať, či zmenšovať obrázky, rámce a textové polia, pomocou malého rozhrania v pravom dolnom rohu. Rozhranie sa zobrazí, po zatlačení klávesu Shift a prechodom kurzoru cez objekt (obrázok, textové políčko...).
práca:Prejdite kurzorom na obrázok, držte kláves Alt a pootočte s koliečkom myšky.
  

:: Práca s videom
názov:YouTube downloader - verzia: 2.10 - autor: Mike Samokhvalov  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje stiahnutie YouTube videa v rozličnej kvalite a formáte (autodetekcia).
práca:Skript zobrazí v hornej časti YouTube stránky, možnosti stiahnutia prezeraného videa, vo formátoch FLV alebo MP4 v dostupnej kvalite. Novinkou je automatické dopĺňanie názvu videa.

názov:Vimeo downloader - verzia: 1.01 - autor: Mike Samokhvalov  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje stiahnutie Vimeo videa v rozličnej kvalite a formáte (autodetekcia).
práca:Skript zobrazí v hornej časti Vimeo stránky, možnosti stiahnutia prezeraného videa, v dostupnej kvalite a formáte.

názov:YouTube screen - verzia: 1.54 - autor: Lars Kleinschmidt & Ayush  ::UKÁŽKA::
popis:Zobrazenie YouTube videa vo vysokej kvalite, v strede obrazovky s tmavým, slabo-priehľadným okrajom a bez autoplay funkcie.
práca:Skript automaticky zobrazí video bez rušivých okolitých prvkov. V rohu obrazovky sa nachádza zatvárací krížik na opustenie/návrat zobrazenia.

názov:YouTubeEnhancer - verzia: 27.05.11 - autor: GIJoe  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje na stránke YouTube zobraziť video v rôznych veľkostiach. Pridáva možnosť video stiahnuť v kvalite, ktorú máte zobrazenú, či odstraňuje nepotrebne prvky stránky a pridáva vlastné rozhranie.
práca:Skript automaticky vloží rýchle linky na zmenu proporcií videa, či jeho kvality s možnosťou jeho stiahnutia.
 
 
:: Práca s textom
názov:OpS - verzia: 1.0 - autor: Maxim Volkov a Splondike  ::UKÁŽKA::
popis:Skript si zapamätáva údaje vkladané do textových polí a ponúka ich pri ďalšej návšteve (auto-dokončovanie).
:Alternatíva: BusComplete - verzia: 1.0.4 - autor: BS-Harou - jednoduchšia varianta automatického dokončovania, ktorá po dvojkliku ponúka zoznam zadaných výrazov. 
práca:Skript po kliknutí do textového poľa, zobrazí predtým vložené údaje a umožňuje ich kompletné zobrazenie, či zmazanie nepotrebných výrazov. Prístupný je aj cez klávesové skratky.

názov:SearchHighlighter - verzia: 1.57 - autor: Stoen  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje komfortné vyhľadávanie slov, či textových reťazcov. Farebné odlišuje výskyty, zobrazuje počty a preberá reťazce z vyhľadávačov.
práca:Skript je možne aktivovať z adresného riadku cez ##hľadané_slovo, pomocou kontextového menu, pridaním k vyhľadávačom alebo tlačidlom (info je v skripte).

názov:TextArea backup - verzia: 1.2 - autor: TarquinWJ
popis:Skript umožňuje zachovať vložené dáta v textových poliach a pri strate ich jednoducho vrátiť.
práca:Po strate dát v textovom poli sa objaví v spodnom okraji stránky tlačidlo na ich návrat.

názov:TextArea drag resizer - verzia: 1.02 - autor: Joao Eiras  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje ľubovoľne meniť veľkosť input a textarea polí.
práca:V každom rohu polička pre text sa zobrazí posuvník, ktorý je možné uchopiť a ťahaním podľa potreby roztiahnuť.

názov:Zoom text - verzia: 1.0 - autor: Nicolas Mendoza  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje ľubovoľne meniť veľkosť textu na stránke, bez zmeny veľkosti obrázkov.
práca:V pravom dolnom rohu je rozhranie, pomocou ktorého ľahko zmeníte veľkosť písma na stránke. Nastavenie sa pre danú stránku uloží a o veľkosti informuje číslom.

názov:Google translate - verzia: 1.7.2 - autor: Lex1  ::UKÁŽKA::
popis:Skript prekladá označený text po stlačení tlačidla do češtiny alebo slovenčiny (nutné si ho pridať na lištu).
:Alternatíva: MiniTranslator - verzia: 1.0 - autor: Lex1 - skript jednoducho označené slovo, či vetu preloží do slovenčiny a zobrazí v stavovej lište.
práca:Po označení slova alebo vety a stlačení pridaného tlačidla, sa zobrazí preložený text v plávajúcom okne.

názov:Word-count - verzia: 1.0 - autor: Ayush  ::UKÁŽKA::
popis:Skript zobrazuje počet napísaných slov a písmen v textovom poli.
práca:Skript pracuje automaticky a v stavovom riadku zobrazuje počet napísaných slov a písmen.
 
 
:: Rôzne
názov:Mouse gesture track - verzia: 1 - autor: somh (úprava cvm)  ::UKÁŽKA::
popis:Skript zobrazuje stopu myšky pri vykonávaní myšacích gest. Z časti je ho možné použiť ako grafické ukazovadlo.
:Alternatíva: GestureTrail - verzia: 1.0 - autor: lucideer - skript zobrazuje plnú (inú) stopu myšky pri vykonávaní gesta.
práca:Podržte pravé tlačidlo myšky a potiahnite s ňou (spravte gesto).
Skript vyžaduje povolenú funkciu v nastavení JavaSkriptov: Povoliť skriptu používanie pravého tlačidla myši.

názov:Virtual keyboard - verzia: 1.47 - autor: GreyWyvern  ::UKÁŽKA::
popis:Skript zobrazuje pod textovými poliami virtuálnu klávesnicu, vďaka ktorej je možné napísať kratší text, bez použitia skutočnej klávesnice.
práca:Pri dvoj-kliku do textového poľa sa pod ním objaví virtuálna klávesnica s možnosťou si zvoliť jazyk lokalizácie.

názov:SEObar 10.5 - verzia: 5.06 - autor: Mike Samokhvalov  ::UKÁŽKA::
popis:Skript zobrazujúce štatistiky stránky, ako Google Page Rank, Alexa Traffic Rank, ci Yandex CY. Info-stránka skriptu (EN).
:Doplnok: ShowIP - verzia: 1.1.6- autor: Lex1 - skript zobrazuje v ľavom dolnom rohu Vašu IP adresu a aj IP adresu stránky.
práca:Ovládanie skriptu sa nachádza v pravom hornom rohu. Po kliknutí sa rozhranie otvorí a tak umožňuje sledovať rôzne štatistiky stránky.

názov:Bug me not - verzia: 1.2.4 - autor: Ayush&d.i.z.&Lex1  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje zobraziť prihlasovacie údaje na stránku, ktorá je v databáze www.bugmenot.com
práca:Na stránke, ktorá vyžaduje prihlasovacie údaje podržte klávesy Ctrl+Shift a vykonajte dvojklik. V ľavom dolnom rohu sa zobrazia, v prípade úspechu prihlasovacie údaje pre vstup na stránku, spolu s číslom úspešnosti. V prípade neúspechu sa zobrazia informácie, že login pre danú stránku nie je v databáze alebo stránka bola z nej vyňatá.

názov:TitleToStatus - verzia: 1.0- autor: Dude09
popis:Zobrazovanie titulky stránky v stavovom riadku (vhodné pre Operu 10.5 a viac). 
práca:Skript pracuje automaticky a titulky stránok zobrazuje v stavovom riadku.

názov:LowQuality - verzia: 1- autor: Shoust
popis:Skript zobrazuje flash prvky na stránkach v najnižšej kvalite. Vhodné pre používateľov s nevýkonnými počítačmi.
práca:Skript pracuje automaticky a zobrazuje flash v najnižšej kvalite a tým znižuje náročnosť vykreslenia.

názov:Ubiquity - verzia: 2.2- autor: Cosimo Streppone  ::UKÁŽKA::
popis:Skript je zatiaľ čiastočnou funkčnou kópiou Firefox rozšírenia Ubiqity, ktorej úlohou je vykresliť funkčné rozhranie, kde si vyberáte službu, ktorej predávate požiadavku (vyhľadávanie, preklady, práca s internými príkazmi Opery...)
práca:Na aktiváciu skriptu je potrebné použiť skratku CTRL+ENTER, ktorá je primárne priradená na zobrazenie domovskej stránky. Preto je potrebne najprv navštíviť nastavenie klávesnice, vyhľadať skratku SPACE CTRL a zmazať ju. Po zobrazení skriptu je možné vybrať akciu, či službu, postupným zadávaním písmen a odovzdať jej požiadavku (na ukážke požadujem vstup do nastavenia Opery na značku BitTorrent - o bittorent ).

názov:WOT - verzia: 0.966 - autor: PH  ::UKÁŽKA::
popis:Skript využíva služby stránky WOT (Web of Trust), ktorá zbiera informácie užívateľov, ktorí sledujú bezpečnosť stránok a varujú tak pred vstupom na potencionálne nebezpečné stránky.
práca:Skript pracuje automaticky a k výsledkom vyhľadávania na desiatkach známych vyhľadávačov (Google, Yahoo, AltaVista, Wikipedia, Bing...) pridáva grafický symbol bezpečnosti stránky.

názov:GreaseMandrill - verzia: 7.0 - autor: Tomas Rosenau  ::UKÁŽKA::
popis:Skript obohatí zobrazený CSS alebo JS súbor o farebnú syntax a aktívne odkazy. Pri CSS súboroch zobrazuje náhľad HEX-farby, či obrázkov.
práca:Skript pracuje automaticky po zobrazení JS, či CSS súboru. Klávesou W je možné zmeniť riadkovanie a klávesou G vypnúť skript.

názov:Ghostery - verzia: 0.0.2 - autor: mirage
popis:Malý port rozšírenia pre Firefox, ktorý umožňuje zobraziť názvy služieb a skriptov, ktoré stránka využíva na zasielanie informácií o Vás (Google Analytic, Google AdSense,...).
práca:Skript pracuje automaticky a po príchode na stránku Vás informuje o použitých skriptoch. Po kliknutí na názov skriptu sa dostanete na stránku Ghostery, ktorá Vám ozrejmí daný skript (popis činnosti, popularitu, krajinu pôvodu a jeho majiteľa).

názov:Facebook purity - verzia: 4.5 - autor: stephen fernandez
popis:Skript automaticky blokuje otravné kvízy a správy na populárnej komunitnej stránke Facebook.
práca:Skript pracuje automaticky a zobrazuje počet zablokovaných prvkov (s možnosťou ich zobrazenia) v pravom hornom rohu -  FB Purity hid: 2 app [ Show ] 1 extra [ Show ] 

názov:Travian resource - verzia: 4 - autor: Dark Simon   ::UKÁŽKA::
popis:Skript je určený pre populárnu online hru Travian a zobrazuje percentuálne a grafické zaplnenie skladov a sýpok a čas do ich vyčerpania.
práca:Skript pracuje automaticky, avšak inštalácia je len na Vašu zodpovednosť, keďže Travian má v pravidlách zakázané používať skripty.

 

 
:: Blokovanie - (pre skúsených)
názov:AdBlock+ - verzia: 1.3.11 - autor: Lex1  ::UKÁŽKA::
popis:Skript umožňuje selektívne zablokovať objekty stránky, ako obrázky, rámce, tabuľky, či flash, pomocou tlačidla. Objekty sa po znovunačítaní stránku nezobrazujú.
Autor poskytuje aj balík s komplexnejšou verziou, či zoznam nastavených filtrov - AdBlock a užívateľ s nickom BS-Harou mierne modifikoval najmä editáciu zablokovaných prvkov stránky vo svojom AdBlock skripte.
práca: Skript sa aktivuje cez tlačidlo a ovládanie blokovania je možné pomocou skratiek Alt+Shift+B, Alt+Shift+U na odblokovanie a Alt+Shift+E na úpravu zablokovaných objektov.

názov:Block external scripts - verzia: 1.3.10- autor: Lex1  ::UKÁŽKA::
popis:Skript automaticky blokuje skripty, ktoré volajú externé objekty (väčšinou sa jedná o reklamy a štatistiky). Ich počet a zoznam zobrazuje v malom informatívnom tlačidle v pravej dolnej časti obrazovky. Kliknutím je možné povoliť zablokované skripty.
:Alternatíva: Block external - verzia: 2.5 - autor: Shoust&TarquinWJ - skript rovnako, ako Block external script dokáže zablokovať externé prvky a skripty stránky (reklamy a štatistiky). Niektoré však dokáže, kliknutím znovu zobraziť.
:Alternatíva: Block js popups - verzia: 1.0.7 - autor: Lex1 - skript automaticky blokuje otravné javaskriptové, vyskakovacie okná (Opera ich štandardne nezablokuje), ktoré zvyčajne slúžia na reklamu.
práca:Skript pracuje automaticky a používateľa informuje, za pomoci skrývajúceho sa tlačidla v pravom dolnom rohu stránky, o počte zablokovaných skriptov na stránke. Kliknutím je ho možné na stránke deaktivovať, či znova aktivovať.

názov:FlashBlock- verzia: 1.3.14 - autor: Lex1  ::UKÁŽKA::
popis:Skript automaticky blokuje flashové prvky stránky, ktoré sa zvyčajne používajú na otravné a blikajúce reklamy.
Poznámka: Na autorovej stránke je prítomná aj komplexnejšia verzia FlashBlockera pracujúca spoločne s userCSS.
práca:Skript pracuje automaticky a vyhľadáva na stránke flashové prvky, ktoré nahradzuje ikonou, na ich následnú aktiváciu. Pomocou skratky Ctrl+Shift+F je možné odblokovať, či zablokovať všetky flashové prvky naraz.

názov:BlockIT - verzia: 1.5 - autor: Shoust  ::UKÁŽKA::
popis:

Skript umožňuje selektívne zablokovať a blokovať objekty stránky, ako skripty, obrázky, či flash (obdoba NoScript). Info-stránka skriptu (EN). Momentálne dostupná verzia ako OperaUnite aplikácia.
:Alternatíva: BlockScripts - verzia: 1.0 - autor: Shoust - najjednoduchšie blokovanie skriptov stánky, ktoré využíva skvelú vlastnosť userJS Opery - BeforeScript. Vďaka tomu je možné zablokovať všetky skripty stránky, pritom aj naďalej využívať vlastné userJS, či naskriptované tlačidla alebo ponuky. Na otvorenom liste je možné pomocou Ctrl+Alt+dvojklik povoliť, či zakázať skripty stránok.

práca:Skript automaticky na stránke zablokuje nežiaduce objekty a jeho rozhranie je prístupné v pravom dolnom rohu, kde je možné vykonať odblokovanie, či ďalšie zablokovanie.

:: Ako si nainštalovať userJS?
 V podstate je to jednoduché:
 :1.Vytvorte si niekde na disku adresár pre userJS. Ako príklad môžem uviesť môj adresár v C:/Program files/Opera/userJS.
 :2.Nastavte Operu na adresár, ktorý ste si vytvorili, cez Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Obsah > Nastaviť JavaSkript > tlačidlom Vybrať..., nájdite a nastavte vytvorený adresár > Ok
 :3.Zobrazte si skript v prehliadači a cez menu Súbor >Uložiť ako... si ho uložte do označeného adresára.
 :4.Skontrolujte si funkčnosť skriptu na stránke, podľa jeho popisu činnosti...
 Ďalšie skripty už len jednoducho pridávate do adresára pomocou bodu 3.
 V prípade, že chcete skripty používať aj na zabezpečených stránkach (https), je potrebne ich povoliť pomocou nastavenia: opera:config#UserPrefs|UserJavaScriptonHTTPS

:: Ako dočasne zablokovať skript?
   Skript stačí v userJS adresári len premenovať (napríklad: skript.js na skript.xx), odstrániť príponu alebo presunúť mimo adresár.
   Pre užívateľov aplikácií OperaUnite je prítomný veľmi šikovný nástroj na správu userJS v Opere - UserJS Manager. Umožňuje jednoduchú inštaláciu, odinštaláciu a dokonca zdieľanie obľúbených skriptov.

:: Ako si obmedzím, či zakážem použitie skriptu na niektorých stránkach?
 Najjednoduchšia cesta je cez pravý klik na stránke a voľba Upraviť nastavenia stránky > Skriptovanie > kliknúť do políčka Súbory JavaScript užívateľa a odobrať jej napríklad jedno písmeno (nastaviť cestu mimo userJS adresár) > Ok.
 Takto sa dá vytvoriť na disku viac adresárov so špecifickými skriptami a cez Upraviť nastavenia stránky nastaviť požadovanú stránku, aby využila vybrané skripty z iného adresára, aký je predvolený.
 Zložitejšou, pritom lepšou cestou, je editácia skriptu a vloženie @exclude http://stranka.sk/* tagu do hlavičky skriptu a tým sa definuje, že na stranka.sk sa skript nebude používať.

:: Ako odstavím všetky skripty?
 Globálne idú zakázať skripty rovnako, ako ich inicializujete, teda cez Ctrl+F12 > Rozšírené voľby > Obsah > Nastaviť JavaSkript > v ceste k userJS adresáru je potrebné spraviť úpravu a nastaviť ju mimo neho (odobraním, či pridaním písmena) > Ok
Pozor však na nastavenie, ktoré ste vykonali cez Upraviť nastavenia stránky.

 Záver: Pri výbere a inštalácii userJS si dobre zvážte, či využijete jeho funkcie a nesťahujte všetko, čo Vám príde pod kurzor myšky. V prípade, že máte nejaký problém so zobrazením stránky, tak sa presvedčte, či to nespôsobuje nejaký userJS. Teda, buď na stránke zablokujete všetky userJS alebo "nájdete vinníka" a nastavíte ho, aby sa na stránke neaplikoval...
 Ak by ste potrebovali vedieť, či sa dá skript funkčne mierne upraviť, skúste svoju požiadavku napísať pod článok. Možno takú úpravu ocenia aj iný.

Komentárov  

 
#1 Neregistrovaný 2008-09-26 21:16
neexistuje nejaky script, ktory by znovuspustil YT video po jeho skonceni?
Citovať
 
 
#2 Neregistrovaný 2008-10-07 22:44
Je aj taká možnosť posunuť linkom ľavou myšou a ten sa zobrazi na pozadí aj to by potesilo, ale i tak je to veľký prinos. D.m
Citovať
 
 
#3 Neregistrovaný 2009-02-14 22:24
S tym JS sa v Opere pasujem uz od verzie 5.x, existuju perfektne stranky v ENG, ktore k jednotlivym skriptom pridavaju ikonky + verzie roznych prehlidacom, kde prislusne JS funguju. Nikdy by ma nenapadlo, ze nieco take v SK niekdo vytvori. Klobuk dolu.

V sucastnosti uz pouzivam tych USER JS malo. Jeden je na blokovanie "hlupych/neslusnych" slov, ktorych je vsade dost a druhy na cistenie URL od redirektovov. Ostatne zvladne Opera 9.63 sama. Ale je tu par peknych tipov. Diky.
Citovať
 
 
#4 Neregistrovaný 2009-03-02 20:00
Otazocka ohladom AdBlock+

Ked zablokujem elementy na stranke a po urcitej dobe by soom chcel tieto nastavenia zmenit, ako to spravit? Klasicke operovske blokovanie mozem keddykolvek pohodlnee zmenit. Ale ako na to v tomto scripte?
Citovať
 
 
#5 cvm 2009-03-02 21:21
Citácia:
Otazocka ohladom AdBlock+
Ked zablokujem elementy na stranke a po urcitej dobe by soom chcel tieto nastavenia zmenit, ako to spravit? Klasicke operovske blokovanie mozem keddykolvek pohodlnee zmenit. Ale ako na to v tomto scripte?
Klasicke blokovanie v Opere funguje na zaklade zablokovania URL adries. AdBlock+ funguje na zaklade blokovania prvkov stranok pomocou CSS. Teda, kazde zablokovanie sa uklada do AdBlock+.css v uzivatelskej zlozke Profile>Styles>User. V nom je definovana stranka, blok a prvok, ktory sa nezobrazi...
Citovať
 
 
#6 Neregistrovaný 2009-03-03 14:56
Okej, teda jediny sposob, ako to potom spravit je ten, ked rucne vyeditujem ten CSS subor a pre danu stranku z neho zmazem vsetky blokovania.
Citovať
 
 
#7 cvm 2009-03-03 20:47
Citácia:
Okej, teda jediny sposob, ako to potom spravit je ten, ked rucne vyeditujem ten CSS subor a pre danu stranku z neho zmazem vsetky blokovania.
Ano! :whistle: Zatial nema skript rozhranie na upravu uz zablokovanych prvkov...
Citovať
 
 
#8 Neregistrovaný 2009-03-07 13:02
Dobrý deň, existuje nejaký script, ktorý by mi v gmaili zabránil zvýrazňovanie spamového priečinku a ukazovanie počtu správ v ňom, napriek tomu, že sa n ňom nachádza nejaký spam?
Ďakujem
Citovať
 
 
#9 Neregistrovaný 2009-03-31 15:20
Prosim Vas, ktory js urobi napovedanie pri vyhladavani/zadavani vyhladavanych slov v Googli?
Dakujem
Citovať
 
 
#10 Neregistrovaný 2009-03-31 21:10
Citácia:
Prosim Vas, ktory js urobi napovedanie pri vyhladavani/zadavani vyhladavanych slov v Googli?
Dakujem
Google Hacks & Tweaks alebo CustomizeGoogle : http://smir.de/cg/
Citovať
 
 
#11 Neregistrovaný 2009-04-22 01:36
ahojte, viem, ze existuje javacript pre pripady, kedy niektore stranky nepodporuju sharovanie, resp poslanie odkazu na facebook a podobne siete...neviete, kde by som ho mohol zohnat?
Citovať
 
 
#12 Neregistrovaný 2009-06-08 22:40
Vlastne takto by sa dala hacknúť hra??
Presnejšie nešla by xblaster.idnes.cz??
Moc mi na tom záleží chcem náboje!!:D :woohoo: neni inak toto vylepšenie aj na 9.64??
Citovať
 
 
#13 YoungBuck 2009-09-06 21:44
Chcelo by to už konečne nejakého správcu týchto userJS (viem, že také dačo je, ale ja chcem zabudované v Opere a oficiálne) + aktualizátor + možnosť v položke Upraviť nastavenia stránky povypínať userJS, ktoré na danej stránke využívať nechcem :evil:
Citovať
 
 
#14 cvm 2009-09-06 22:15
Citácia:
Chcelo by to už konečne nejakého správcu týchto userJS (viem, že také dačo je, ale ja chcem zabudované v Opere a oficiálne) + aktualizátor + možnosť v položke Upraviť nastavenia stránky povypínať userJS, ktoré na danej stránke využívať nechcem :evil:
Stacilo by, keby bol aspon jednotny repozitar a nie zhanat userJS kade-tade...
Citovať
 
 
#15 YoungBuck 2009-09-07 17:45
A nieje známe, či sa s tým neplánuje niečo robiť?
Citovať
 


Máme online 31 hostí