Twitter RSS
Úvod Prehliadač Opera Články a návody O klasickom prehliadači OPERA

O klasickom prehliadači OPERA

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

altKlasicka Opera (do verzie 12.18) je malý (najmenší inštalačný aj po-inštalačný objem), rýchly a pritom komplexne vybavený internetový balík. V základe obsahuje funkciami nabitý prehliadač, rýchleho e-mailového klienta - M2, prehľadného správcu sťahovania, jednoduchého IRC klienta a šikovnú RSS čítačku. Ďalej ju možno zmeniť a rozšíriť.
Opera, ako každý iný prehliadač, umožňuje užívateľovi prehliadať internetové stránky. Odlišuje sa však svojou prispôsobiteľnosťou rozhrania, jednoduchou obsluhou, rýchlosťou, bezpečnosťou a komplexnou vybavenosťou.Informácie
o funkciách a možnostiach v novom prehliadači Opera od verzie 15.

Ponúkame stručný prehľad (v zátvorke je uvedený rok implementácie inovatívnej funkcie do prehliadača):

: :: prehliadanie:
- zobrazovanie stránok a rozhraní v MDI režime a v TDI režime súčasne - Opera už od začiatku (1994) pracuje s MDI režimom (viac okien v jednej aplikácií). Neskôr bola pridaná lišta (lišta listov) na ich ľahšiu správu a okna sa maximalizovali, tým vznikol dojem TDI režimu (TABové prehliadanie), ktorý je známy takmer u všetkých súčasných prehliadačoch. 
- práca s oknami, či listami (tabmi) - otvorenie, duplikovanie, linkovanie, zotavenie, zamknutie, zoskupovanie (2010), nastavenie jeho obnovy, zobrazenie listov v kaskáde, dlaždiciach, zatvorenie (globálne, selekcia, či len neaktívne), maximalizácia, minimalizácia, presúvanie, oddelenie od aplikácie (pseudo SDI režim) = spustenie ďalšej Opery s vyňatým/oddeleným listom alebo definovanie spôsobu zatvorenia listu s prechodom na aktívne okno
- práca s reláciami (1996) - pre každé otvorené okno, či list, sa vedie rozsiahla história, v ktorej sa zapamätávajú navštívené odkazy (história 50 adries na list), rozmery okna, pozícia na lište listov, zoom, štýl, či zobrazenie/nezobrazenie prvkov rozhrania. Jednotlivé, či všetky zobrazenie listov je možné uložiť do sessions (relácií) a po štarte prehliadača sa rozhodnúť, ktoré skupiny okien aj s ich nastavením a históriou si zobrazíte.
- kôš - všetky okná, či listy končia po zatvorení v koši a je ich možné ihneď obnoviť ako reláciu = aj s ich plnou históriou
- rýchla voľba (2007) - SPEED DIAL - zobrazenie polí s náhľadom stránky, jej adresou a možnosťou okamžitého prístupu po kliknutí, či skratke (Ctrl + číslo alebo len číslo do adresného riadku). Polia je možné presúvať, mazať, či nastaviť obnovu náhľadového obrázka. Prítomná synchronizácia, možnosť si zvoliť podkladový obrázok a pridať rozšírenie. 
- náhľady stránok - zobrazovanie náhľadu listu bez jeho zobrazenia alebo zobrazenie náhľadov všetkých otvorených listov - visual tabs (2009). Taktiež prítomne náhľady stránok pri prepínaní listov pomocou skratky CTRL+TAB.
- skrytie prehliadača - Operu je možno minimalizovať do systémovej lišty (vedľa hodín) a nechať sa informovať o prijatých správach, stiahnutých súborov, či ihneď spustiť jej súčasť
- OperaTurbo (2009) - zrýchlenie práce s internetom na pomalých a dátovo obmedzených linkách (WiFi, mobilné pripojenia...)
- súkromné prehliadanie (2010) - možnosť otvoriť súkromne okno, či list, ktorého obsah je okamžite vymazaný po zatvorení. Opera ako jediný prehliadač umožňuje mať zobrazené súčasne súkromné a aj normálne listy, či okná.

: :: zobrazenie:
- celo-obrázovkový režim - zobrazenie stránky na celú plochu monitoru, bez rušivého rozhrania prehliadača, či systému
- zoom (1996) - zväčšenie, či zmenšenie celej stránky v rozmedzí 20% - 300%
- prispôsobiť šírke (2005) - možnosť prispôsobenia šírky stránky, k šírke monitora (žiadny horizontálny posuvník)
- blokácia popup okien (2000) - automatické zablokovanie otravných, vyskakujúcich, reklamných okien
- blokácia reklám - funkcia Blokovať obsah umožňuje rýchlo zablokovať obrázkové, či flashové prvky stránok (reklamy). V rozšírenom blokovaní sa dá zablokovať celá stránku, jej časť (adresár), či objekt. Prítomná správa blokovaných objektov a možnosť si stiahnuť naplnené filtre - súbor urlfilter.ini.
- objekty na požiadanie (2009) - najjednoduchší spôsob blokovania/aktivácie plugínov (flash, wmv video, java...) na stránke. Na mieste, kde bol zablokovaný objekt sa zobrazí ikona na jeho aktiváciu. Nastavenie je možné aktivovať pre všetky stránky, či len pre konkrétnu.
- zmena štýlu stránky (1998) - pomocou definovaných CSS štýlov v Opere, či vlastných (userCSS) štýlov je možné meniť písmo, prvky, farby, či objekty stránky
- zmena správania sa stránky (2005) - pomocou užívateľských skriptov (userJS) je možné, pozmeniť, či prispôsobiť zobrazenie, správanie alebo funkcie stránky. UserJS sa využíva aj na doplnenie, či funkčné rozšírenie Opery (automatické dokončovanie, vyhľadávače, blokovače skriptov, či flashu, preklady odkazov...).
 Opera obsahuje aj samostatne aktualizovaný zoznam známejších stránok (browserJS), ktoré by prehliadač správne nezobrazil v predvolenom nastavení.
- editácia nastavení pre jednotlivé stránky - definovanie zobrazenia danej stránky = zakázanie/povolenie popup okien, flashových prvkov, hudby, javy, zásuvných modulov, blokovania obsahu, či prijímania cookies + ich správa, definovanie štýlu zobrazenia, použitia JavaScriptu, presmerovania, kódovania adries, či maskovania-identifikovania prehliadača.
 Opera obsahuje aj samostatne aktualizovaný zoznam známejších stránok, ktoré by prehliadač správne nezobrazil v predvolenom nastavení.
- priebeh načítania - informácie o rýchlosti, či kompletnosti, objektoch, čase a komunikácií so serverom počas načítania stránky (predvolene zobrazený len jednoduchý priebeh v adresnom riadku)
- informácie o stránke - zobrazenie informácií o práve zobrazenej stránke: Názov, adresa, MIME typ, zobrazený mód, súbor v cache, zabezpečenie, META informácie, štýly, či navigačné odkazy
- obrázky - povolenie/zakázanie obrázkov na stránke, či ich zobrazenie z cache pamäti. Informácie o názve, proporciách, veľkosti a prídavných EXIF informácií
- kontrola pravopisu - pomocou slovníkov Hunspell je možné vykonávať in-line kontrolu pravopisu vo formulárových poliach, či poštových správach
- hotclick menu - zobrazenie definovaného menu ponúk pre text, odkazy ci objekty ponúkajúce štandardné uloženia, prechody na adresu, kopírovanie, definovane otvorenia, vyhľadávanie vo vyhľadávačoch, uloženie do poznámok, či preklady alebo zaslanie do slovníka, či encyklopédie (známe ako Akcelerátory v Internet Explorer
- rýchle menu F12 - rýchla blokácia/povolenie cookies, flashu, javaskriptu, popup okien, zásuvných modulov, informácií z predošlej adresy, či použitia proxy
- otvoriť v inom prehliadači - možnosť preposlať aktívnu stránku inému prehliadaču (šetrí čas strávený pri kopírovaní URL adresy z aktuálnej stránky, spustení iného prehliadača, vložení a jeho aktivácií)
- zdrojový kód - zobrazenie zdrojového kódu stránky s farebným odlíšením syntaxe. Možnosť online aplikovania zmien v kóde stránky a jeho uloženie.
- kiosk mód - chránený režim prehliadača, ktorý umožňuje základnú prácu s internetom, pritom obmedzením prístupom do nastavení systému, či prehliadača

: :: ochrana a bezpečnosť:
- ochrana - fraud/phishing ochrana pred podvodnými stránkami za pomoci databáz Netcraft a PhishTank a malware ochrana AVG
- bezpečnosť - nastavenie hlavného hesla na ochranu certifikátov, či poštových kont a správcu hesiel
- certifikáty a protokoly - správa certifikátov a bezpečnostných protokolov
- vlastné dáta - možnosť vymazania (2000) navštívených adries, cookies, cache, dočasných, či stiahnutých súborov a hesiel
- správa pluginov - od verzie 11.0 povolenie alebo zakázanie používania nainštalovaných pluginov na zobrazenie obsahu. Globálne zakázanie použitia pluginov s možnosťou si potrebný plugin aktivovať priamo na stránke.

: :: nastavenia:
- cache - nastavenie veľkosti pamäťovej (1994) a diskovej cache pamäte, s možnosťou vymazania po ukončení. Voľby kontroly zmeny obrázkov, či dokumentov v pamäti.
- cookies - určenie spôsobu príjmu/nepríjmu cookies, ich mazania všetkých, či len tých novších po ukončení prehliadača. Komplexná správa s vyhľadávaním a úpravou.
- pripojenie - nastavenie proxy serverov, dokončovania adries, povolenie presmerovaní, či posielaní informácií a nastavenie limitov všetkých pripojení, či pripojení na jeden server
- notifikácia - zvuková pri štarte alebo ukončení Opery, načítaní stránky, chybe, kliknutí na odkaz alebo dokončení sťahovania. Obrazová pri príchode správ, zablokovaní okna, ukončení prevzatia a upozornení pomôcok.
- adresné info a konfigurácia - pomocou interného reťazca je možné zobraziť, či upraviť nastavenia Opery:
 opera:about - informácie o verzií, inštalácií doplnkov, adresových umiestnení dôležitých súčastí a copyright produktu
 opera:config - pokročilé nastavenie Opery s prehľadným delením do kategórií, s možnosťou vyhľadať nastavenie alebo resetnutie položky, či celej zložky nastavení do predvolených hodnôt
 opera:plugins - informácie o nainštalovaných zásuvných moduloch, starajúcich sa o zobrazenie obsahu priamo v prehliadači. Zobrazuje sa názov a uloženie pluginu s priradenými asociáciami a možnosťou ho deaktivovať.
 opera:cache - zobrazenie obsahu diskovej cache s možnosťou pokročilého hľadania podľa typu súboru, názvu, či stránky
 opera:history - zobrazenie histórie navštívených stránok
 opera:historysearch (2008) -  fulltextové vyhľadávanie v histórií navštívených stránok

: :: vyhľadávanie:
- rýchle vyhľadávanie (2000) - pomocou skratiek, kontextu alebo polí je možné vykonať rýchle vyhľadávanie na stránkach, či na internete. Pridaná podpora pre našepkávanie hľadania predvoleným vyhľadávačom.
- quick find (2008) - pomocou adresného riadku je možné, vyhľadávať v histórií navštívených stránok podľa odkazu, názvu a textu v nej. Opera pridáva k tomu vyhľadávanie v záložkách a možnosť skratkou preposlať reťazec definovaným vyhľadávačom.

: :: ovládanie:
- tlačidlová navigácia - prítomných viac než 100 drag&drop tlačítok a polí. Zdvojené tlačidlo Stop/Reload, či Fast forward (2003) na rýchly skok na prvú stránku serveru alebo prediktívny skok na ďalšiu stranu, či obrázok a tlačidlo Fast rewind na rýchly skok na poslednú stránku predošlého servera.
- klávesová navigácia - k najbežnejším funkciám prehliadača sú priradené klávesové skratky, ktoré sa dajú ľubovolne predefinovať, či pomocou ich správy s nimi experimentovať, duplikovať alebo mazať. Ku každej klávesovej skratke je možné priradiť jednu alebo viac akcií (prítomné logické operandy - a alebo) zo zbierky viac ako 700 príkazov Opery.
- priestorová navigácia (2003) - pomocou kurzorových šípok na klávesnici, je možne pohodlne prehliadať stránky a prechádzať po odkazoch, tak ako sú zobrazene na stránke alebo ako sú zapísané v kóde
- myšacie gestá (2000) - možnosť ovládať prehliadač, súčasti či jeho funkcie, pomocou jednoduchej gestikulácie myškou. Správa myšacích gest umožňuje experimentovať s nastavením a naviac ku každému gestu je možné priradiť jednu alebo viac akcií (na výber je ich viac ako 700). Od verzie 11.0 pri dlhšom podržaní pravého tlačidla sa zobrazí vizuálna pomôcka pre navigáciu gestami. 
- hlasové ovládanie (2005 - neskôr odstránené) - pomocou hlasového modulu (potrebne stiahnuť) je možné ovládať Operu hlasovými príkazmi, či ju nechať prečítať označený text stránky

: :: prispôsobenia:
- skin - možnosť okamžite zmeniť vzhľad z prostredia prehliadača, dodatočne upraviť veľkosť ikon, či zmeniť farebné vyznenie skinu. Od verzie 10.50 je prítomná transparentnosť.
- lišty - možnosť zobraziť, skryť, či zmeniť umiestnenie alebo premiestniť tlačidlá z lišt: Tlačidlová, Osobná, Lišta listov, Stavový riadok, Lišta priebehu, Lišta volieb zobrazenia, Navigačná lišta, Lišta volieb spustenia, či Priebeh načítavania. Prítomný ich správca a možnosť sa vrátiť do preddefinovaného zobrazenia, či stiahnuť ich nové rozloženie jedným kliknutím.
- ikony - možnosť pridania, či premiestnenia zabudovaných ikon alebo polí (viac ako 100 prítomných), či stiahnutie nových (vlastných) alebo resetnutie prestavanej lišty do predvoleného nastavenia
- menu - možnosť úpravy kontextových položiek, či menu ponukách podľa vlastných predstav. Prítomný správca a možnosť stiahnutia upravených.
- písmo - úprava písiem rozhrania, líšt, panelov, poštových správ, polí, či písmen stránok. Definícia medzinárodných písmen, či ich minimálnej veľkosti.

: :: správa:
- záložky - drag&drop správa záložiek, vytváranie zložiek, kopírovanie, presúvanie, zmazanie, vyhľadávanie, editovanie (názov, adresa, popis, alias, zobrazenie v osobnej lište alebo v panely), možnosť exportu/uloženia jednej, viacerých, či všetkých do iných prehliadačov. Definovanie zobrazenia podľa mena, adresy, aliasu, popisu, dátumu vytvorenia, poslednej návštevy alebo ľubovoľného zoradenia a to zostupne, či vzostupne a v paneloch v jednej úrovne, rozdelenej úrovne, či viacúrovňová štruktúra. Možnosť otvorenia záložky/záložiek v aktuálnej stránke, na pozadí, či v novom okne.
- vyhľadávače - každý definovaný vyhľadávač má svoju skratku (1998), vďaka ktorej je možné vyhľadávať ihneď z adresného riadku. Vyhľadávač je definovaný názvom, skratkou, adresou, či má byť zobrazený v rýchlom prístupe alebo používať ho ako predvolený vyhľadávač = pri dvoj a viac slovnom reťazci nie je potrebné zadávať v adresnom políčku jeho skratku.
- sťahovanie - možnosť zobrazenia okna sťahovania, nechať sťahovanie na pozadí alebo zobrazovať sťahovanie len v bočnom panely. Zobrazenie stavu, názvu, veľkosti, zostávajúceho času a rýchlosti v jednom riadku. Doplnkové informácie odkiaľ bolo sťahovanie inicializované (zdroj) a kam sa súbor ukladá s jej presnou a aktuálnou veľkosťou. Možnosť pozastaviť, obnoviť, či zrušiť sťahovanie, otvoriť cieľovú zložku, zmazať zoznam úspešných stiahnutí a pokročilé voľby, kde je prítomné kontextové systémové menu. Prítomné políčko rýchleho stiahnutia, bez použitia adresného riadku.
 Podpora sťahovania BitTorrent súborov (2006), úvodná limitácia rýchlosti, definovanie portu, zobrazovanie počtu Seedov a Peerov, ci počet aktívnych prenosov.
- história - zobrazenie histórie navštívených stránok podľa času a miesta, len podľa miesta alebo podľa času návštevy. Fulltextové vyhľadávanie v názve, adrese a v texte stránky. Zobrazenie adresy, poslednej návštevy a početnosti návštev.
- odkazy - zobrazenie aktívnych odkazov aktuálnej stránky. Možná viacnásobná selekcia na ich aktiváciu, či uloženie, vyhľadávanie a uzamknutie panelu pre dodatočné prebratie odkazov.
- kontakty - správa kontaktov, ich editácia (vloženie osobných údajov, priradenie obrázku, nicku pre chat...), vyhľadávanie, importácia, či export a možnosť zobraziť správy od daného kontaktu, či ihneď poslať správu.
- MIME typy - definovanie akcií Opery pri rôznych súboroch stránky. Možnosti zobraziť sťahovací dialóg, otvoriť priamo v Opere, uložiť na disk, otvoriť predvolenou, či pomocou inej aplikácie, či zásuvného modulu.
- heslá - uloženie prihlasovacieho mena a hesla, pre rýchle prihlásenie, ich správa a určenie, na ktorých stránkach heslo ukladať a na ktorých nie

: :: doplnky:
- bočný panel - pravá ruka prehliadača Opera, s možnosťou úpravy zobrazenia, či výberu panelov záložiek, sťahovania, informácií o stránke, jej aktívnych odkazov, poznámok, vyhľadávačov, či pomôcok. Jednotné rozhranie pre mailového/RSS klienta.
- osobne údaje - predvyplnenie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne čísla...) pre ich možnosť jednoduchého vloženia do formulárových polí
- poznámky - možnosť vytvorenia, či uloženia ľubovolného textu zo stránky, či linku z adresného riadku do poznámok, ktoré si indexujú miesto a čas vytvorenia. Možnosť ich vkladania do formulárových polí alebo ich využívať ako rýchle záložky. Prítomna ich synchronizácia.
- Widgety (2006 - neskôr odstránené) - malé aplikácie (počasie, kalkulačka, info-stránky, poznámky, kalendáre, vyhľadávače, zábavky...), ktoré slúžia na doplnenie funkcií Opery. Od verzie 10.50 bežia widgety nezávisle od prehliadača.
- chybová konzola - zobrazenie chýb, či správ z webových stránok alebo súćasti Opery: Java, JavaScript, Pošta, Pripojenie, XML, HTML, CSS, XSLT, SVG, BitTorent, Hlas, Pomôcky, Internal, OperaLink
- Dragonfly - vývojárska konzola pre ladenie, či kontrolu kódu webových stránok
- OperaLink (2008) - synchronizácia záložiek, poznámok, vyhľadávačov a ďalších údajov medzi prehliadačmi Opera
- OperaUnite (2009 - neskôr odstránené) - nový a jednoduchý spôsob zdieľania informácií s rodinou alebo priateľmi
- rozšírenia - od verzie 11.0 pribudla jednoduchá možnosť rozšíriť funkčnosť prehliadača

: :: pošta/RSS/CHAT:
- M2 klient - malý, pritom rýchly databázový poštový klient, podporujúci viac POP3, či IMAP kont. Rýchle zobrazenie a správa pomocou viacero pohľadov, spamový filter (samoučiaci, či vlastne definovaný), užívateľské filtre, priorita, príznaky, exportácia celého, či časti správ konta, importácia nastavení, správ a kontaktov, rýchla odpoveď, farebné delenie replík, časové intervaly kontroly, zabezpečené pripojenie, či automatický podpis.
- RSS a Atom klient - príjem, import/export, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie prijatých RSS správ, príznaky, či časový interval kontroly
- IRC klient - komunikačný klient, výber serverov, identita, súkromná komunikácia, užívateľský statusMáme online 58 hostí